ventilation som ska gå 3 min varannan timme

Post Reply
Henrikel
Proffsmedlem
Posts: 687
Joined: 12 Dec 2013, 00:24
10
Location: Växjö
Contact:

Hej.

skulle behöva en LUA kod som aktiverar en ventilationsfläkt 3 min varannan timme mellan kl 7-18 vardagar.
Försökt få till någon med block, men verkar inte finnas det jag behöver där.
Är en hc3 som används.
Installations Elektriker
https://www.facebook.com/ramnasael
Installerar och säljer Z-wave lösningar
jang
Medlem
Posts: 388
Joined: 05 Jan 2014, 00:44
10
Location: Stockholm

Det här borde funka. Om man startar om QA'n under en timme då den skulle slå på fläkten så gör den det. Ex. om QA'n startas 17:30 så går fläkten 17:30-17:33, 18:00-18:03, ...
Om man "disablar" QA'n I web gränssnittet så slutar den köra tills man "enablar" den igen.

Code: Select all

local ID = 767    -- DeviceID of fan
local start = 7   -- Start hour
local stop = 18   -- stop hour
local period = 60*3 -- Time to have fan on
local interval = 2  -- Every second hour. Every hour set to 1

local function startDevice() print("Turning on fan") fibaro.call(ID,"turnOn") end
local function stopDevice() print("Turning off fan") fibaro.call(ID,"turnOff") end

local function between(h,s,e)
 if s > e then return h >= s or h <= e else return h >= s and h <= e end
end

local count,nextHour=0
local function loop()
 local hour = os.date("*t").hour
 if between(hour,start,stop) then
  if count % interval == 0 then
   startDevice()
   setTimeout(stopDevice,1000*period)
  else print("No action - next "..(hour + count % interval)) end
  count = count+1
 else 
  print("No action - next "..start)
  count = 0 
 end
 nextHour = nextHour + 3600
 setTimeout(loop,1000*(nextHour-os.time()))
end

function QuickApp:onInit()
 self:debug(self.name, self.id)
 if not __fibaro_get_device(self.id).enabled then
  self:debug("QA ",self.name," disabled")
 else
  nextHour = (os.time() // 3600) * 3600
  stopDevice()      -- Start QA in stopped state
  setTimeout(loop,0)
 end
end
Post Reply