Eventrunner 4 uppdatering Problem ?? Hc3 (uppdaterat ) Löst

Post Reply
Systemfel
Medlem
Posts: 316
Joined: 14 Jan 2015, 01:02
6

Hej alla någon mer som har fått problem efter uppdateringen som har gått ut jag uppdaterar senare på dagen numera än morgonen ..
får Detta felet nu . vet heller inte vad som uppdaterats eller vad som förändrats.. Det jag vet är att jag inte har rört i Hc3 och i koden alls..

Code: Select all

[2021-07-13] [20:27:51] [ERROR] [QUICKAPP61]: Error in 'trueFor(00:01,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' => (06:00..21:58) Taklampatvatt:value=10 ': ./include/EventRunner.lua:1288: Parser error char 114 ('10') in expression 'trueFor(00:01,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' => (06:00..21:58) Taklampatvatt:value=10 ' (./include/EventRunner.lua:1083: Bad expression ["..",21600,79080])[2021-07-13] [20:27:51] [ERROR] [QUICKAPP61]: main() error:./include/EventRunner.lua:2327: Main() ERROR:./include/EventRunner.lua:2162: ./include/EventRunner.lua:1288: Parser error char 114 ('10') in expression 'trueFor(00:01,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' => (06:00..21:58) Taklampatvatt:value=10 ' (./include/EventRunner.lua:1083: Bad expression ["..",21600,79080])

Code: Select all

Taklampatvatt = 111 Rorelsesensor = 117 Dorrsensortvatt = 114
-- Tänder lampan i taket automatiskt 
rule([[{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:breached & $tvattstuga == 'Off' => 
       || 05:01..09:00 >> Taklampatvatt:value=80; -- lampa satt till (80 %)
       || 09:00..14:00 >> Taklampatvatt:value=30; 
       || 14:00..22:00 >> Taklampatvatt:value=50;
       || 22:00..05:00 >> Taklampatvatt:value=10; 
    ]])
--Lampan Dämpas 1 minut innan den ska släckas mellan 06:00-21:55 ---
rule("trueFor(00:01,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' => (06:00..21:58) Taklampatvatt:value=10 ")
-- Släcker lampan i taket efter 2 min
rule("trueFor(00:02,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' => Taklampatvatt:off ")

--Tänder lampan i taket manuelt och sätter den till 100% i 10 min ----
rule("110:scene == S1.click => log('Någon startade timern på 10 min '); $tvattstuga='On'")
rule("110:scene == S1.click => log('Ljuset satt till 100%'); Taklampatvatt:value=99 ")
rule("110:scene == S1.click => log('Timern räknat ner'); wait(00:10:20);log('Ändrat tvättstugans veriabel till Off'); $tvattstuga='Off' ")
rule("110:scene == S1.click => wait(00:10:30);log('Timern avslutad och lampan släckt'); Taklampatvatt:off ")
rule("@03:00 & $tvattstuga == 'On' => $tvattstuga='Off'")
-- Varnar om dörren är olåst eller öppen mer än 18 minuter Grovköet/tvättstugan---
mobil ={2,107}
rule("trueFor(00:05,Dorrsensortvatt:breached) => mobil:msg=log('Tvättstuge dörren har varit öppen i %s minuter',again(3))") 
--S2 trigger i tvättstugan släcker alla lampor i huset.. 
iduser ={21,107,318,435,476}
rule("110:scene == S2.click => log('Någon släckte huset från tvättstugan.'); wait(00:00:10);iduser:msg=log('TRYCK INTE PÅ DENNA KNAPP Släcker tvättstugan om 10 sek')")
rule("110:scene == S2.click => wait(00:00:20);111:off")

Verkar vara denna koden som strulat .. Men den har fungerat innan..
rule("trueFor(00:01,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' => (06:00..21:58) Taklampatvatt:value=10 ")

Ändrat den till denna i stället
rule("trueFor(00:01,{Dorrsensortvatt,Rorelsesensor}:safe) & $tvattstuga == 'Off' & 06:00..21:58 => Taklampatvatt:value=10 ")


Verkar fungera nu :) vilket som . får se om det kommer något mer

Önskar er en trevlig sommar
kör Hc3 och det fungerar bättre och bätttre sakta men säkert :D
Post Reply