EventRunner 4 - QuickApp HC3

Systemfel
Medlem
Posts: 352
Joined: 14 Jan 2015, 01:02
7

forumadmin wrote: 10 Jan 2022, 15:09 Hur kan FIBARO veta namnet på kodanvändaren? Vart har du lagt in "Thomas" någonstans?
Användar namn typ du kan ju göra olika inloggningar för varje familje medlem.. i fibaro hc3
kör Hc3 och det fungerar bättre och bätttre sakta men säkert :D
forumadmin
Site Admin
Posts: 274
Joined: 10 Dec 2011, 11:43
10

Men hur har du knutit användaren till en specifik kod på ID lock?
forumadmin
Site Admin
Posts: 274
Joined: 10 Dec 2011, 11:43
10

Jag får inga error men inte heller någon info i loggen när jag låser/låser upp på olika sätt?
jang wrote: 01 Jan 2022, 18:59 Ok, förra posten blev inte helt rätt.
Har tittat på jompas gamla scen och tror det ska set ut såhär.

Code: Select all

 rule([[434:access => 
  local e = 434:access;
  post(#Lock{id=434,status=e.status,mode=e.type,name=e.name,slot=e.slotId_sh=true})
 ]])
 
 rule("#Lock{id=434,mode='Manual',status='Unlock'} => log('Lås öppet - manuellt')")
 rule("#Lock{id=434,mode='Manual',status='Lock'} => log('Låset stängt - manuellt')")
 
 rule("#Lock{id=434,mode='Keypad',status='Unlock',slot=0} => log('Lås öppet med app')")
 rule("#Lock{id=434,mode='Keypad',status='Lock',slot=0} => log('Lås stängt med app')")
 rule("#Lock{id=434,mode='Remote',status='Unlock',slot=0} => log('Lås öppet RFID tag')")
 
 rule("#Lock{id=434,mode='Keypad',status='Unlock',slot='$_~=0'} => log('Lås öppet kod av %s',env.event.name | 'unknown')")
Den första regeln postar om ett accessControlEvent på enklare form för de efterföljande reglerna.
Verkar vara 6 fall.
Manuellt stängt och öppet. Verkar vara om låset stänger sig automatiskt (?)
Keypad stängt och öppet med slotId=0 - om man stänger/öppnar med app. Verkar inte som man får användare då.
Remote öppet - om man låser upp med RFID. Verkar inte som man får användare då?
Keypad stängt och öppet med slotId>0 - om man stänger/öppnar med personlig kod. Här får man tydligen användare eller användarID.
Systemfel
Medlem
Posts: 352
Joined: 14 Jan 2015, 01:02
7

Byt alla 434 mot ditt id på ditt eget lås.. text 234 eller vad u nu kan ha
kör Hc3 och det fungerar bättre och bätttre sakta men säkert :D
Systemfel
Medlem
Posts: 352
Joined: 14 Jan 2015, 01:02
7

forumadmin wrote: 13 Jan 2022, 09:56 Men hur har du knutit användaren till en specifik kod på ID lock?
om man öppnar med appen i fibaro så visar den ju den användare som öppnar låset med fibaro appen så det visar ju sig så då men öppnar du med tag eller kod så blir det ju låsets användare där man får forska i hur man kan knyta det i hop med eventrunner..
kör Hc3 och det fungerar bättre och bätttre sakta men säkert :D
Post Reply